Čo Čítajú Lídri?

Pripravili sme pre Vás zoznam kníh, ktoré nás veľmi inšpirovali a chceli by sme sa s Vami podeliť o radosť z ich čítania. Veríme, že Vám otvoria nové obzory a budú motivovať k sebaprekonávaniu a skvelým nápadom. Inšpiratívnych kníh je samozrejme oveľa viac, nechceli sme Vás ale unudiť alebo odradiť dlhým zoznamom. Prajeme príjemné čítanie!

Jim Collins: Good to Great

V knihe Z dobrého skvelé analyzuje Jim Collins cestu za úspechom a zotrvanie na vrchole desiatok verejne obchodovaných spoločností. Porovnáva ich výsledky s výsledkami iných firiem a snaží sa vytvorili univerzálny kľúč na odlíšenie dlhodobo úspešných firiem a spoločností, ktoré si užijú iba 15 minút slávy. 

Chris voss: nikdy NedĚlej kompromis

Ako vyjednávač pri krízových situáciách, vrátane prepadnutí, únosov a pokusov o teroristické útoky, zažil Chris Voss hraničné situácie, kde musel by neústupný. Táto kniha Vás naučí efektívnejšie vyjednávať a stáť si za svojim, keď je to nutné a pre Vás výhodné. 

Simon Sinek: Začni otázkou prečo

Simon Sinek v knihe argumentuje, že všetko čo robíme má svoj dôvod a ten by sme mali poznať na to, aby sme mohli efektívne fungovať. O to viac je dôležité vedieť prečo robíme veci, ktoré robíme v podnikaní, kde náš úspech závisí od ľudí, ktorých dokážeme nadchnúť pre našu vec. 

Roger fisher a william ury:
Ako dosiahnuť súhlas

Kniha Ako dosiahnuť súhlas je praktickým sprievodcom myšlienkových pochodov účastníkov rôznych vyjednávacích situácií. Umožní Vám vžiť sa do rolí zúčastnených strán a lepšie formulovať argumenty, ktorými viete posúvať konverzáciu želaným smerom. 

Zdroj obrázka: Reprofoto Youtube channel Productivity Game

Sun tzu: Umenie vojny

Umenie vojny by malo byť základnou výbavou každého stratéga a vyjednávača. Poznatky z tejto knihy sa dajú aplikovať nielen v každej krízovej situácii vo Vašej kariére alebo firme ale aj pri strategickom plánovaní.

Zdroj obrázka: Reprofoto Youtube channel Generation Rx Radio

Dale Carnegie: Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí

Kniha je nabitá praktickými príkladmi a situáciami z reálneho života. Snaží sa dať návod na to ako pristupovať k ľuďom a pôsobiť na nich tak, aby sme dosiahli želané výsledky. 

Zdroj obrázka: Reprofoto Youtube channel TOP TECH WIKI

antonín cekota: 

Úvahy a projevy Tomáše Bati

O myšlienkových pochodoch a obchodnej filozofii Tomáša Baťu sa môžeme dozvedieť viac z tohto zaujímavého diela, ktoré je kompilátom jeho verejných prejavov.

Zdroj obrázka: Reprofoto Youtube channel Nadace Tomáše Bati

Stephen r. covey: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Aj táto kniha obsahuje praktické príklady a dáva návody na zmenu vzorcov správania, ktoré pretrvajú a budeme z nich dlhodobo profitovať. Implementácia autorových postupov ale nie je jednoduchá a aj to robí túto knihu výnimočným čítaním. 

Zdroj obrázka: Reprofoto Youtube channel Faada Essien

DAvid j. Schwartz: Myslete velkoryse

Líder by mal byť schopný mať poriadok v myšlienkach a financiách. Aj po viacerých čítaniach v knihe nájdete relevantné odporúčania (nielen) ohľadom riadenia vlastných a firemných financií. 

Zdroj obrázka: Reprofoto Youtube channel Billionaire Business Coach

Phil Knight: umĚní vítĚzit

Kniha ponúka inšpiratívny pohľad do zakladania a expanzie spoločnosti Nike. Ukazuje nám, že aj napriek nedostatku financií a ďalším iným nepriaznivým faktorom, je možné vybudovať medzinárodne úspešnú spoločnosť. Kľúčom je výdrž, neoblomnosť a viera v pôvodnú myšlienku.

Lee kuan yew: Z tretieho sveta medzi elitu

Kým ostatné knihy zo zoznamu sú určené predovšetkým pre osobnostný rozvoj a podnikanie, táto kniha je relevatná aj pre riadenie verejných inštitúcií a samotných krajín. Ponúka inšpiratívny príbeh otca Singapuru, ktorý dokázal (nie sám, ale s pomocou ľudí, ktorých dokázal motivovať, aby zdieľali rovnaké hodnoty) vybudovať prosperujúcu krajinu z ostrova, ktorý nemá nerastné suroviny a bol etnicky nejednotný. Slovensko by si z neho malo zobrať príklad!

CLAYTON CHRIstensen: DILEMA INOVáTORA

Kniha je zameraná na prevratné inovácie, vysvetlený je ich vplyv na podnikanie zabehnutých spoločností na praktických príkladoch prezentovaných pomocou prípadových štúdií z rôznych sektorov. Kniha dokáže osloviť nielen študentov ekonomických zameraní a ašpirujúcich lídrov, ale aj vedúcich pracovníkov a zakladateľov úspešných firiem. V knihe profesor Christensen spomína téoriu o disruptívnej inovácii, ktorá je považovaná za najvplyvnejšiu biznis myšlienku začiatku 21. storočia. Práve pri knihe Dilema Inovátora si Clayton Christensen zaslúžil pomenovanie najvplyvnejšieho manažment mysliteľa svojej doby od časopisu The Economist. Taktiež, The Economist túto knihu označil za jednu zo šiestich najdôležitejších kníh o podnikaní, aké boli kedy napísané.