Hostia klubu

U náš máte možnosť stretnúť inšpiratívne osobnosti

Milan hán

Zakladateľ a ex-country manager

SAP SLOVENSKO



Peter-Marcus virsik

SVP Region Southern & Eastern Europe

Miele

Vladimír Orth

Founder & Serial Entrepreneur

United Group, Wanderer Capital, CLUB30

ŠIMON KOSTKA

Prvý stážista CLUB30, Project Manager

CLUB30

MILENA holweg

Head of Volkswagen Division at Porsche Slovakia

VOLKSWAGEN SLOVAKIA


Peter Krutil

CEO

Slovenská sporiteľňa

Michaela Královičová

CEO

INFINITY GROUP

ĽUBOMÍR ŠOLTÝS

Investičný bankár a spoluzakladateľ spoločnosti

WOOD & COMPANY

MARTIN URMANIČ

Zakladateľ spoločnosti

COCA - Volebné kampane, komunikácia a politický marketing

Juraj Šulhaň

General Manager

AVIS, Payless Car Rental

PETER DOVHUN

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

PETER 'Expl0ited' Altof

Youtuber & Influencer


IVAN ŠRAMKO

Exguvernér, Poradca

Národna banka Slovenska, Ministerstvo hospodárstva SR

Máš záujem u nás stážovať? 

Ak si myslíš si, že máš predpoklady byť úspešným absolventom programu, tak vyplň kontaktný formulár.