Hostia klubu

U náš máte možnosť stretnúť inšpiratívne osobnosti

Milan hán

Zakladateľ a ex-country manager

SAP SLOVENSKO

MILENA holweg

Head of Volkswagen Division at Porsche Slovakia

VOLKSWAGEN SLOVAKIA

ĽUBOMÍR ŠOLTÝS

Investičný bankár a spoluzakladateľ spoločnosti

WOOD & COMPANY

PETER DOVHUN

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

PETER 'Expl0ited' Altof

Youtuber & Influencer

Máš záujem u nás stážovať? 

Ak si myslíš si, že máš predpoklady byť úspešným absolventom programu, tak vyplň kontaktný formulár.