Hostia klubu

U náš máte možnosť stretnúť inšpiratívne osobnosti

Milan hán

Zakladateľ a ex-country manager

SAP SLOVENSKOPeter-Marcus virsik

SVP Region Southern & Eastern Europe

Miele

MILENA holweg

Head of Volkswagen Division at Porsche Slovakia

VOLKSWAGEN SLOVAKIA


Peter Krutil

CEO

Slovenská sporiteľňa

ĽUBOMÍR ŠOLTÝS

Investičný bankár a spoluzakladateľ spoločnosti

WOOD & COMPANY

MARTIN URMANIČ

Zakladateľ spoločnosti

COCA - Volebné kampane, komunikácia a politický marketing

PETER DOVHUN

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

PETER 'Expl0ited' Altof

Youtuber & Influencer

Máš záujem u nás stážovať? 

Ak si myslíš si, že máš predpoklady byť úspešným absolventom programu, tak vyplň kontaktný formulár.