O nás


Sme nezisková organizácia na podporu doplnkového vzdelávania mladých ľudí za účelom ich osobného rozvoja.

Veríme v jedinečnosť každého človeka. Podporujeme múdrych a trpezlivých, ktorí majú záujem tieto cesty spoznávania seba samého objavovať. Poznanie je základným prvkom našej existencie.

Čím skôr zistíme, v čom sme dobrí, na čo máme od prírody vlohy, objavíme šťastie, pokoj či rozvážnosť a budeme prínosom pre okolie.

Sme tu, aby sme sa obklopili ľuďmi, ktorí sú múdrejší ako my a navzájom sa posúvame ďalej a stali sa lídrami v tom, v čom sme dobrí a časom v tom excelovali.
Je klub určený každému?

Sústreďujeme sa na najlepších z najlepších, budúcu elitu.
Okolo seba privítame ľudí hladných po vedomostiach, s dobre nastavenými hodnotami a s vysokou dávkou trpezlivosti.

Nie každý je schopný splniť náročné výberové požiadavky klubu. Avšak ten, kto je schopný prejsť výberom, absolvuje tréning a stáž v niektorej z našich partnerských spoločností, Získa tak cenné predpoklady na uplatnenie v profesionálnom živote.

Náš klub nie je založený na finančných príspevkoch.

Nikto za nič nikomu neplatí napriek tomu, že mentori a partneri Clubu30.sk sú známi a úspešní ľudia z biznisu a venujú svoj voľný čas tomuto projektu.

Absolvent klubu získava certifikát, ktorý jeho držiteľovi pomôže uplatniť sa na manažérskej pozícii v rámci partnerských firiem a/alebo získať projekt, ktorý bude samostatne viesť.

Zakladajúci členovia CLUB30.sk
1. jún 2020

Máš záujem u nás stážovať? 

Ak si myslíš si, že máš predpoklady byť úspešným absolventom programu, tak vyplň kontaktný formulár.