Club30 "Lídri sú lokomotívou prosperity"

Keď dostaneme otázku čo je náplňou Club 30 a  prečo vznikol, vždy odpovieme, nedá sa to povedať pár slovami. Pozrite si náš web, tam sa všetko dozviete. Propagácia činnosti Club 30 má svoj účel a zmysel. Čím viac ľudí o nás vie, tým väčšia je šanca natrafiť na budúcich lídrov. Čo je však dôležitejšie, je samozrejme zodpovedať otázku.

 

Náplňou Club 30 je pomáhať objavovať lídrov v spoločnosti a pomáhať ich formovať.

 

Prečo však v rámci mentorstva sa zameriavame iba na budúcich lídrov, prečo neponúkame pomoc všetkým, kto sa prihlási?
Nie je ľahké a jednoznačné na túto otázku odpovedať. V prvom rade všetci mentori sa venujú stážistom bezplatne. Nie je to ako v iných stážových programoch, kde stážista platí a dostáva mentoring. Druhým dôležitým aspektom prečo je to tak je, že počet mentorov je limitovaný a sú zväčša veľmi zaneprázdnený činnosťou, ktorú v rámci vlastných aktivít vykonávajú a nie je ľahké alokovať veľký počet skutočných lídrov a zároveň mentorov, ktorí by takúto činnosť boli ochotní robiť vo svojom voľnom čase. Je to proste práca nadčas a čistá filantropia každého, kto je ochotný pomôcť.

Väčšina mentorov, ktorí sú v Clube 30 sústredených to robí preto, lebo sa dostali mentálne na takú úroveň, že pociťujú potrebu svoje skúsenosti a názory odovzdať ďalším. Je to stav mysle a hodnôt, ktoré majú.

Keď si pozrieme historický vývoj spoločnosti, za ten čas sa vlastne vyvíja na princípe odovzdávania skúseností jednej generácie druhej. Vždy nadväzuje jedna generácia na druhú. Prostredníctvom všetkých možností, ktoré aktuálna doba ľuďom dovolila. Či už mentálne alebo kognitívne.

Schopnosť čo najviac odovzdať súvisí s pokrokom, ktorý následne môžeme očakávať. Posledných 100 rokov tento pokrok a odovzdávanie skúseností a znalostí napreduje extrémne rýchlo a spoločnosť sa neskutočne rozvíja. Digitalizácia tento proces urýchlila a zvýšila šance na odovzdanie čo najväčšieho množstva informácií ďalším ľuďom, bez ohľadu na množstvo alebo ekonomickú spôsobilosť.

Avšak tak ako  predtým aj dnes potrebuje spoločnosť lídrov, ktorí smerujú spoločnosť ďalej. Kto sú títo lídri?

 

Hlavným znamením pravého lídra je jeho zodpovednosť za svoje činy a svojej skupiny ľudí, za ktorých zodpovedá. Zároveň zodpovednosť za to, čo robí a kedy a kde to robí. Sú to v podstate v presnom zmysle slova kapitáni, ktorí majú svoju posádku a sú zameraní na cieľ s tým, že team, moreplavci majú ich dôveru, ktorú nechcú a ani nemôžu sklamať.

Preto práve Club 30 je zameraný na lídrov, pretože ich dostatok resp. absencia by mohla mať za následok mnohých problémov v spoločnosti. Okrem toho je tak isto možné,  že životné príbehy ľudí niekedy nedovolia pravému lídrovi sa vyvinúť a využiť svoj skrytý potencionál. Praví lídri pomáhajú spoločnosti napredovať a prosperovať.

Pravý líder je ako lokomotíva, ktorá vie kde a kade ide, zaisťuje dostatočnú rýchlosť, prevádzku celej súpravy a ostatní sa vezú za lokomotívou s vierou, že príde načas v bezpečnom stave tam kde si zaumienili.

Lídri sú dôležití pre celú spoločnosť, sú kľúčoví pri vytváraní sociálnych ale aj ekonomických celkov a následne pravidiel, ktoré ustanovujú.

Priama úmera medzi počtom lídrov a ostatnými skupinami ľudí je porovnaním priamej úmere úspechu a neúspechu danej spoločnosti.

Autor článku: Vladimír Orth
Zdroj obrázku: Delesign Graphics