Niekedy si ani neuvedomujeme ako nás naši "životní lídri" ovplyvňujú. Ja si ich pamätám.

Nie je ľahké o sebe hovoriť, pretože každý má tendenciu hovoriť len to dobré a pozitívne, ale je dôležité priznať, že za každým úspechom je kopec starostí a prekážok. Každý splnený cieľ má svoje malé prehry a obete, ktoré je potrebné na ceste k úspechu prekonať. Za každou osobnosťou je morálny, hodnotový a profesijný vývoj. Ako by som teda opísal samého seba? Stále sa so mnou ťahá jedno heslo, ktoré som počul už veľmi dávno a to: „Nikdy nehovor, že sa niečo nedá, lebo sa nájde niekto, kto nevie, že sa to nedá a urobí to!“ Ak mám naznačiť niečo o sebe, musím úplne od začiatku...

Každý z nás dostáva od života impulzy, ktoré ho ovplyvňujú a formujú jeho osobnosť, charakter ako aj priority. Impulzy môžu byť pozitívne, ale aj negatívne. Nechcem aby to v mojom prípade vyznelo ako klišé, ale základ do života mi dali moji rodičia, ktorí držali rodinu a medzi mňa a môjho brata vnášali rešpekt, spravodlivosť, a zároveň demokraciu v rozhodovaní. Poznám veľa úspešných lídrov, ktorí naopak nemali úžasné detstvo a to bol práve podnet na to, aby niečo dokázali a zmenili. To boli naši lídri...

Prví životní lídri prišli už na základnej škole a boli to práve naše učiteľky a učitelia. Úprimne si pamätám na našu skvelú matikárku, alebo angličtinárku, na ktoré hodiny sa každý z nás tešil. Rovnako pre porovnanie iných, kde celá trieda nemala silnú osobnosť v konkrétnom predmete, veľké percento si nevytvorilo vzťah k danému odboru, a pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní zohľadňovali tento aspekt. Aj pre tieto osobné skúsenosti a porovnania vnímam veľmi dôležitý základ pre určenie smerovania jednotlivcov práve v základnom vzdelávaní. To boli naši lídri...
Počas môjho štúdia na strednej a vysokej škole a profesijného rastu som stretol veľmi inšpiratívnych ľudí, s ktorými som vedel vytvoriť synergiu vo výmene skúseností a informácií. V začiatkoch to bola generácia, ktorá nepoznala počítač a net, kde naopak ja som už programoval v niekoľkých jazykoch a využíval telefonické internetové pripojenie cez STU. Vzájomný rešpekt týchto dvoch svetov pomáhal rastu obchodných príležitostí a dosahovania cieľov vtedajšieho môjho prvého zamestnania. Úprimne, stretnúť v roku 1998 osobnosť, ktorá plynule ovláda 5 svetových jazykov a je celosvetovo uznávaný v časoch neexistencie internetu bola pre mňa pocta. Študoval som už popri zamestnaní a prednášky, ktoré mi dávali význam boli práve tie, ktoré boli od ľudí a osobností z praxe. Je to logické, nakoľko zmena študijného obsahu a využitia v praxi, sú otvorené nožnice, kedy vývoj a realita plynie rýchlejšie ako školské skriptá. Napriek tomu sa našli aj docenti a profesori, ktorí dokázali prepojiť tieto dva svety – štúdium a reálny život. To boli naši lídri...

V pracovnom a profesijnom živote musí každý pozbierať všetky dary, príležitosti, nabrané skúsenosti a spojiť ich so svojimi snami. Nájsť si svojich mentorov, ktorí im pomôžu nasmerovať svoju energiu správnym smerom. Za veľmi dôležité považujem vieru v seba samého, vo svoje schopností a stanovenie správnych cieľov. Pozitívne myslenie má veľmi dôležitý význam. Aj sny sú našim lídrom...

Mne k srdcu prirástol práve obchod a marketing, čo sú oblasti, ktoré vnímam ako spojené nádoby. Keď si človek uvedomí, že obchoduje a vyjednáva celý život a ešte je to oblasť, ktorá je mu blízka, je z toho „dream job“ ktorý nechcete opustiť, chcete ho rozvíjať, dosahovať stále väčšie a väčšie ciele, a zároveň si tak plniť aj svoje sny. Počas mojej kariéry som aj vďaka mentorom a lídrom veľmi rýchlo pochopil, že zobchodovať sa dá všetko, len treba počúvať a hľadať dopyt. Ak ten dopyt neexistuje, tak ho treba vytvoriť.

Prečo teda club30 ? Len stručne zhrniem čo som popísal vyššie. Nemusí byť úspešný človek len ten, kto zarobí milióny. Skutočným lídrom je niekto, kto dokáže ovplyvniť druhých na dosiahnutie ich cieľov, byť inšpiráciou a v neposlednom rade nájsť cestu na splnenie snov. Takto vnímam ja lídrov. Osoby, ktoré dokážu ovplyvniť druhých s rešpektom a pokorou a dať im zmysel života. Lídri, ktorí nás ovplyvňujú od základnej školy, cez pracovný alebo aj politický a hodnotový život, až po uspokojenie našich potrieb.

V club30 chceme hľadať a rozvíjať potenciál mladých lídrov, ktorí budú inšpiráciou, vzorom a motorom pre ostatných v každej sfére nášho pôsobenia.

To budú naši lídri...