Nová generácia mladých ľudí po COVID-19. Nový svet očami mileniálov.

Pandémia zasiahla všetky sféry života. Málo sa však hovorí o tom, že vzdelanie a psychická pohoda nastupujúcej generácie je skúšaná najviac za posledné desaťročia. Ako sa tomu postaviť čelom?

Situácia, v ktorej sa dnes svet nachádza nemá v modernej histórii, ktorú si pamätáme my alebo naši rodičia, podobu. Svet sa behom roka výrazne zmenil naprieč všetkými kontinentami. Pandémia pretrhla alebo narušila tak vzťahy obchodné ako aj medziľudské. V dnešnom príspevku sa sústredíme na to, ako pandémia ovplyvnila život mladých ľudí vo veku od 20 do 25 rokov a čo môžu robiť preto, aby v „novom“ svete uspeli a boli šťastnejší a úspešnejší ako ich rovesníci. 

Na úvod začneme s tým, že šťastie praje pripraveným. Tí, ktorí na sebe neprestali pracovať a robia dnes to, čo iní nerobia, tí budú úspešní. To platí v aktuálnej situácii dvojnásobne. Prečo? 

To ako sa svet za 12 mesiacov zmenil je nevídané. Predovšetkým sa treba pozrieť na to, ako zmeny rýchlo nastali. Celý svet behom pár mesiacov prešiel z doby papierovej a osobných stretnutí do doby digitálnej. Na jednej strane to ešte viac svet zrýchli, na druhej strane aj zefektívni a spraví ešte náročnejším pre masy ľudí, aby sa adaptovali novej situácii. Vyniknú tí, ktorí budú najšikovnejší. Nožnice medzi úspešnými a neúspešnými sa ešte viacej otvoria a rozdiely medzi bohatstvom a chudobou sa zväčší. 

Generácia mileniálov bude mať nábeh do dospeláckeho života podstatne náročnejší. Uplynulých 12 mesiacov množstvo z nich čelilo problémom zamestnať sa či nájsť si brigádu a zarobiť si svoje prvé peniaze. Stretávanie sa s priateľmi a socializácia sa stali takmer nemožným a mladým tak chýba vzájomné obohacovanie sa či možnosť vzdelávať sa a konzultovať problémy s profesormi v školách.  Toto je len zlomok problémov, ktorým čelia alebo budú čeliť. Množstvo ľudí bude mať ešte horší prístup k vzdelaniu, ako tomu bolo doteraz. Migrácia ľudí sa s sprísni, a preto predovšetkým mladí ľudia z chudobnejších krajín, ktorí nemajú prístup k vakcínam, a bude prakticky nemožná. 

Čo však platí všade vo svete a ako môžu mladí využiť tieto nevýhody vo svoj prospech? 

Online je dnes vstupná brána do sveta pre každého. Bez rozdielu farby pleti či miesta, kde žijete. Ak chcete uspieť, môžete. V online je dnes dostupných množstvo kníh a kurzov úplne zdarma, môžete na sebe pracovať prakticky bez obmedzení. Dnes má každý z nás k dispozícii videá, cez ktoré sa vie naučiť veci rýchlejšie. Viete sa zaregistrovať do diskusných audio fór, kde viete debatovať na rôzne témy. Na druhej strane, áno, vytratí sa osobný kontakt, no na to si musíme viac zvyknúť. Ten, kto sa dokáže na tento spôsob života adaptovať, bude šťastný a úspešný. Ten, kto správne odhadne ďalší vývoj, ktorý nastane, ten bude najúspešnejší. 

Základom úspechu je poznanie. Ten, kto sa vie zorientovať, lebo veci predvída, ten uspeje. Preto je dôležité mať oči otvorené, čítať medzi riadkami, pracovať na sebe a vzdelávať sa. Ako sme hovorili na začiatku, šťastie praje pripraveným!