Prečo vznikol CLUB30.sk a čo je naším poslaním

Žijeme dobu, ktorá je extrémne dynamická. Každý deň sa niečo mení. To, čo v minulosti platilo desaťročia dnes nemusí platiť ani len hodiny. Na jednej strane technologický pokrok ide vpred veľmi rýchlo, no na druhej strane sú oblasti, predovšetkým čo sa týka vzdelávania, ktoré tomuto rýchlemu napredovaniu ľudstva vpred ako celku nestíhajú a nereflektujú tak reálnu potrebu úrovne znalostí a vedomostí, ktoré by predovšetkým mladí ľudia mali dostať. 

Club30.sk je združením osôb, ktoré si tento nedostatok uvedomujú a z pozície svojich skúseností, či už životných alebo pracovných, sa snažia pomôcť ostatným, ktorí o to majú záujem a majú predpoklady pomáhať v budúcnosti ďalej iným.  

Základnou misiou klubu je identifikovať mladých, šikovných a ambicióznych ľudí, ktorý majú chuť zmeniť svet a nemyslíme to len ako frázu. Znie to možno pritiahnuto za vlasy, ale je to motto, ktoré nás ženie v pred a motivuje nás k tomu, aby sme na sebe pracovali a zlepšovali sa každý deň. 

V rámci nášho klubu sa zameriavame na 

·       výber správnych členov;

·       nastavenie vzdelávania členov formou rotácie u špecialistov v rôznych oblastiach;

·       budovanie skutočnej praxe a zapájanie ich do odborných činností;

·       v prípade zloženia skúšok a získania certifikácie, členov odhlasujeme do orgánov klubu 

Selektívnym spôsobom zameraným na výber osôb s najlepšími predpokladmi sa snažíme koncentrovať a organizovať členov v Club30.sk tak, aby sa členovia v rámci spoločných stretnutí vzájomne posúvali a aby sa mohli poradiť ohľadom rôznych dennodenných situácií s ďalšími členmi klubu, ktorý na základe svojej praxe a skúseností poskytujú nezáväznú radu a nestranný pohľad na vec, ktorý tak môže byť vzácnou radou pre toho, kto sa chce poradiť. 

Na pravidelnej báze organizujeme stretnutie s TOP podnikateľmi, manažérmi vedeckou obcou či inak významnými osobnosťami, aby sme si jednak svoju sieť kontaktov ako i poznatky ešte viac obohatili. Možno pre mnohých doteraz nepredstaviteľné, no my členom vytvárame priestor stretnúť významnú osobu z podnikateľského, politického či vedeckého diania priamo u nás v klube a na neformálnej báze viesť debatu či diskusiu, čím si tak členovia reálne budujú svôj network a rozširujú záujmy. 

Ak máte záujem stať sa členom Klubu30 a skutočne máte na to tie najlepšie predpoklady, vyplňte náš jednoduchý selektívny formulár a my Vás budeme kontaktovať v prípade vyhodnotenia ako spôsobilého uchádzača.

Autor článku: Juraj Šulhaň