Svet potrebuje lídrov so správnym kompasom viac, ako kedykoľvek predtým. Aj preto som súčasťou Club30.

V dnešnom rýchlo meniacom sa svete je nevyhnutné, aby ľudia s cennými skúsenosťami investovali svoj čas do rozvoja mladých perspektívnych jednotlivcov. Táto interakcia medzi skúsenými lídrami a mladými nadanými jednotlivcami prináša neoceniteľné výhody pre obe strany a prispieva k rozvoju kritického myslenia. To všetko sa prejavuje v ich ďalšom rozvoji a smerovaní.

Posledné obdobie bolo veľmi turbulentné a trajektória, ktorou sa svet vyvíjal posledné desaťročia sa zmenila. Dôležité je vedieť adaptovať sa na tieto zmeny. Nie je to však vôbec jednoduché, hlavne pokiaľ Vám chýbajú či už vedomosti alebo skúsenosti.

Lídri, ktorí prešli rôznymi výzvami a úspechmi, môžu poskytnúť mladým ľuďom cenné rady a učiť ich, ako sa vyhýbať chybám, ktoré už sami urobili. Týmto spôsobom sa mladí môžu vyhnúť zbytočným prekážkam a rýchlejšie sa rozvíjať v živote a kariére.

To je aj jedným z mojich hlavných motívov, prečo mám záujem hľadať šikovných ľudí či už vo svojom bližšom alebo širšom okolí. Na vlastnej skúseností viem, aké to je, keď sa Vám niekto venuje, keď na Vás niekto „pracuje“. V danej chvíli si to možno ani človek neuvedomuje, ale určite to vníma jeho okolo na tom, ako rozmýšľa, ako rozpráva a hlavne, čo koná.

Zorientovať sa v čase relatívne málo regulovaného šírenia informácií je náročné. Internet, rádio či televízia, všade existujú demagógovia, či šíritelia fake news. To všetko môže viesť k tomu, že bežný človek je zmätený. Pokiaľ nemá správny kompas, môže spraviť nesprávne rozhodnutie až príliš jednoducho.

To je len jeden z argumentov, prečo potrebujeme dobrých lídrov. V našich geografických podmienkach trpíme aj silným odlivom „mozgov“ smerom a západ. Množstvo mladých ľudí je znechutených z toho, čo sa deje v politike a stráca vieru, že sa to tu jedného dňa zlepší. Čím viac mladých šikovných ľudí bude na Slovensku zostávať, tým bude spoločnosť kvalitnejšia, rozumnejšia a bude mať väčší vplyv aj na ostatných.

Lídri motivujú mladých ľudí k sebareflexii, k otváraniu nových možností a k postaveniu sa vlastným silným stránkam. Mladí jednotlivci prinášajú nové myšlienky, pohľady a technologické znalosti, ktoré môžu pomôcť organizáciám prispôsobiť sa meniacemu sa svetu. Lídri, ktorí rozpoznávajú a podporujú tieto novátorské myšlienky, prispievajú k udržaniu konkurencieschopnosti a dynamiky v organizácii.

Celkovo vzaté, odovzdávanie skúseností a podpora mladých perspektívnych jednotlivcov nie je len záležitosťou altruizmu, ale aj strategickým prístupom k budovaniu udržateľného a prosperujúceho spoločenského prostredia. Lídri, ktorí sa venujú tejto úlohe, nielenže formujú budúcnosť, ale aj zabezpečujú dlhodobý úspech svojich inštitúcií, spoločnosti a sveta ako celku.

Aj preto som rád, že môžem byť súčasťou CLUB30 a verím, že čo i len kniha, ktorú vydáme a padne do rúk správnemu jedincovi, alebo stáž cez ktorú u nás človek prejde, pomôže niečo pozitívne zmeniť.