My v Clube 30 veríme, že každý človek má v sebe nejaký talent, či potenciál, ktorý môže za splnenia určitých podmienok plne rozvinúť

Čítajte viac