Iniciatíva CLUB30 je platformou, ktorá má umožniť výnimočným a ambicióznym mladým ľuďom odhaliť a rozvinúť svoje silné stránky. Má im tiež umožniť získať prax, ktorá ich pomôže naštartovať do ďalšieho profesijného života.

Čítajte viac