CLUB30 NIE JE IBA STÁŽ!

CLUB30 NIE JE IBA STÁŽ!

Iniciatíva CLUB30 je platformou, ktorá má umožniť výnimočným a ambicióznym mladým ľuďom odhaliť a rozvinúť svoje silné stránky. Má im tiež umožniť získať prax, ktorá ich pomôže naštartovať do ďalšieho profesijného života.

Stáže v rámci našej iniciatívy CLUB30 nie sú ako iné stáže. Nehľadáme lacnú pracovnú silu, ani uchádzačov, ktorí za nás budú robiť nudnú byrokratickú prácu. Nepotrebujeme vás ani na to, aby ste nám varili kávičku, či upratovali kancelárie! Naše stáže sú silne praktické a zamerané na teba, nie na nás.

Pýtaš sa prečo by sme robili stáže pre študentov, z ktorých budete mať viac vy ako my?

Aj my, členovia CLUB30, sme mali počas štúdii obdobie, keď sme sa hľadali a zápasili s tým, že sme sa nechceli nechať zaškatuľkovať do nejakej pozície, ktorá mala síce zaujímavé finančné ohodnotenie, ale neponúkala žiadne atraktívne rastové možnosti, ktoré by umožňovali našu sebarealizáciu. Aj my sme boli ako študenti stratení a hľadali sme neštandardné možnosti ako zo seba „vytlačiť viac“ a odlíšiť sa od ostatných.

To kde v súčasnosti sme sa nám podarilo nielen kvôli našej tvrdej práci a neoblomnej vytrvalosti, ale aj kvôli príležitostiam, ktoré sme boli schopní identifikovať a plne im venovať všetku energiu. Na našej ceste nás často sprevádzali inšpiratívni profesori, nadriadení alebo mentori z vonkajšieho prostredia, ktorí nám umožnili nabrať odvahu a naplno využiť naše talenty a schopnosti.

Úspešný môžeš byť aj bez mentora, bude to ale trvať o mnoho rokov dlhšie

Ak ti to páli a si vytrvalý „makač“ alebo vytrvalá „makačka“, úspech sa po čase dostaví. Mentoring ti však môže cestu skrátiť a uľahčiť. Umožní ti získať skúsenosti a znalosti, ktoré si neprečítaš v knihách a ktoré ti nepovedia ani profesori na univerzite. Tieto skúsenosti ti dokážu dať jedine ľudia z praxe. Ak spĺňaš hore uvedené kritéria a prejdeš našim prísnym výberovým konaním, budeme sa ti ochotne venovať a zdieľať s tebou naše skúsenosti.

Ako vlastne vyzerajú stáže v CLUB30?

Vzhľadom na to, že sa snažíme identifikovať talenty a schopnosti každého individuálneho uchádzača, ktorý je vybraný na stáž, majú stáže v CLUB30 rôzne zamerania a podoby. Štandardným formátom je rotácia stážistu medzi viacerými firmami participujúcimi v iniciatíve CLUB30. Tento formát využívame preto, aby si stážista mohol vyskúšať rôzne pozície vo firmách s líšiacimi sa predmetmi podnikania. Stážista bude mať počas stáží aj prístup k mentorom z jednotlivých firiem, v ktorých bude vykonávať stáže. Títo ľudia ho môžu výrazne obohatiť a sú mu alebo jej ochotní venovať svoj vzácny čas, aj napriek svojej extrémnej vyťaženosti.

CLUB30 si dáva za cieľ umožniť mladým ľudom využiť svoje nadanie a dosiahnuť svoj pracovný potenciál. Bolo by našim potešením, ak by úspešní absolventi CLUB30 zdieľali naše hodnoty a chceli v budúcnosti obohatiť svojimi skúsenosťami a vedomosťami ďalšie generácie.

Autor článku: Michaela Královičová