Vaše sebapoznanie, volanie, posolstvo

Otázkou za milión je ako nájsť svoje sebapoznanie, volanie, posolstvo? Po anglicky sa to označuje ako calling, pri známej frázi finding your calling.

Nájdenie svojho skutočného poznania je niečo čo človek dokáže dosiahnuť počas svojho života ale aj nemusí.

Mnoho ľudí za svoj život nenájde to svoje volanie. Sú dva hlavné dôvody prečo, jeden sa týka finančnej motivácie a ten druhý toho, že človek nikdy neskúšal objaviť tú oblasť, respektíve nikdy neskúsil viaceré možnosti činností, na to aby dokázal nájsť tú správnu.

V CLUB30 veríme, že každý človek vie nájsť svoje sebapoznanie a skutočne si ísť za ním. Práve preto sa venujeme naším stážistom a tak isto v tomto ohľade fungujeme aj medzi členmi CLUB30. Podporujeme ich na ceste za ich cieľmi a pochopením toho čo ich napĺňa, čo vedia že chcú robiť a má pre nich, ich okolie a krajinu hlbší význam. Podporujeme ich v ich líderskom úsilí po pri hľadaní svojho volania.

Objaviť svoje skutočné volanie, znamená nájdenie oblasti, zamestnania, pracovnej činnosti, dobrovoľníctva, aktivity, ktorá vás napĺňa celými dúškami ako človeka. Mnoho krát, je to zapríčinené tým, že robíte niečo kde uplatňujete aj svoje zručnosti a na koniec si ani neuvedomujete, že pracujete. Je to čisto mýtus, že práca sa automaticky musí rovnať nechuť alebo povinnosť, ktorá je pre náš záťažou.

Množstvo ľudí je nešťastných vo svojej práci lebo ich nebaví respektíve nezaujíma. Napríklad, často to súvisí s tým, že obetujú svoje záujmy, ciele a prípadne vízie dream jobu, lebo ich doterajšia práca ich lepšie platí. Človek môže mať rôzne dôvody pre túto voľbu ale čo je však pravdepodobné, je že časom to toho človeka dobehne či už formou vyhorenia (burn out) alebo celkovou nespokojnosťou s ich fungovaním, prácou a dennodenným životom, čo môže potencionálne viesť k ďalším komplikáciám.

Nie, nie je to nereálne aby vás vaša práca bavila, je to len uhoľ pohľadu súvisiaci s vašimi rozhodnutiami.

Človek, ktorého práca baví a robí šťastným má úplne iný pocit a pozerá sa na pojem práce inak. Vníma ju ako súčasť svojho života a to aj napriek tomu, že nie je pre neho alfou omega v živote.

Iné veci, ktoré ovplyvňujú to kým ste súvisia aj s vaším okolím, najmä priateľmi s ktorými sa stretávate. Tak ako sa hovorí, vašich 5 najbližších priateľov, sú tým kým ste aj vy. Určite sú ľudia v oblasti ku ktorej ašpirujete, skúste sa socializovať s nimi a vyhľadávať ich prítomnosť, učte sa od nich a buďte vnímavý.

V dnešnej dobe, kedy mnoho času trávime prácou, premýšľaním o práci a celkovo sme zapojený do pracovných činností či už fyzicky priamo v práci alebo mentálne nad ňou premýšľame, nastáva skutočne problém ak robíme prácu, ktorá nás neteší, prípadne znepokojuje a nenapĺňa.

Najzakladanejší a najľahší spôsob ako nájsť svoje poznanie je skúšať rôzne činnosti v rôznych oblastiach a zistiť čo je to čo nás baví, odkiaľ pramení náš drive. Je to kontakt s ľuďmi? Baví vás riešenie problémov? Zo začiatku si musíte dať všeobecnejšie otázky a pochopiť základné oblasti v ktorých vidíte zmysel pre seba, čím sa dostanete ďaľej a viete hlbšie skúmať až po kým natrafíte na tú správnu oblasť.

Skúste odložiť všetky očakávania, ktoré od vás okolie alebo najbližší majú a zamyslite sa čo je to čo vás skutočne baví alebo by vás mohlo baviť?

Môže to byť aj tá najjednoduchšia vec na svete, od nej si však viete odvodiť čo je približne oblasť ku ktorej inklinujete. Je to podobné ako na škole ste si všimli či apelujete k humánnym vedám alebo k prírodným vedám. Neznamená to, že neviete inklinovať k diametrálne odlišným oblastiam ale minimálne viete vylúčiť tie, ktoré vás nezaujímajú.

Jeden z ďalších spôsobov ako môžete pokračovať vo svojom hľadaní je byť otvorený príležitostiam a novým skúškam. Možno ste typ človeka, ktorý racionálne uvažuje pri svojich rozhodnutiach alebo sa dôkladne zamýšľate nad plusmi a mínusmi daných možností, to je v poriadku ale keď budete hľadať skúste to zmeniť a hovorte áno aj veciam od ktorých ste sa predtým odhovárali či ste sa v nich nevideli. Toto je ďalší spôsob akým viete nájsť nové možnosti pre váš apetít sebapoznania.

Mimo hľadania sa skúste zamyslieť nad sebou, čo viete robiť najlepšie, pri čom máte pocit, že dokážete byť najlepší spomedzi ostatných.

Je ťažko uveriteľné, že by existoval človek, ktorý vie robiť všetko perfektne. Takýto človek neexistuje. Skúste využiť svoje zručnosti a vlastnosti, ktoré vám dávajú predispozíciu byť najlepší v konkrétnej zručnosti a tú zužitkovať vo svoj prospech aj pri pracovných činnostiach.

Pokiaľ máte určitú zručnosť v ktorej ste dobrý, pravdepodobne vás baví a budete ju robiť od ruky. Zároveň vás napĺňa čo v praxi znamená, že budete úspešný, čím príde aj tá vytúžená finančná motivácia, napriek tomu, že to nemusí byť vaša okamžitá priorita.

Viem, teraz si poviete, že toto všetko znie veľmi pekne v teórii a v realite to je inak. Je pravda, že nie je to ľahké, či už nájdenie svojho poznania alebo zmena vášho terajšieho fungovania. V skutočnosti sme však každý deň obklopenými množstvom príležitostí, či už veľkými alebo malými, ktoré upravujú trajektóriu nášho života. Nikdy nezáleží na veľkosti príležitosti ale skôr na tom či ste ju dokázali identifikovať a na koniec aj využiť. Nechcem ubiehať od témy, ale tu sa dostávame aj k otázke osudu, čo je vám predurčené a čo dokážete ovplyvniť. Toto je téma na inokedy ale dôvod prečo som to chcel spomenúť je, že to ide ruka v ruke so sebapoznaním.

Keď hľadáte možnosti ako sa uplatniť a dávate si otázku kam ďalej, do veľkej miery je to ovplyvnené vašou činnosťou a rozhodnutiami, ktoré neustále menia ten váš osud.

Osud je v podstate jedna zo súčastí sebapoznania, môže to byť udalosť v krátkej alebo dlhej budúcnosti ale na koniec je to cieľ, ktorý koreluje s vašimi rozhodnutiami.

V dnešnom svete sme ovplyvnený množstvom faktorov a je ťažké si udržať svoju autentickosť, integritu ako aj hodnoty. Práve pre to je dôležité zostať sám sebou a nájsť skutočné poznanie ako človek, ktorým ste, hlavne v dobe kedy sa nás verejnosť snaží formovať do jej „ideálneho“ obrazu.

Svoje poznanie súvisí s vaším účelom, znie to mechanicky ale každý z nás ho má, stačí ho objaviť neustálym skúšaním a hľadaním toho svojho jadra.


Autor článku: Filip Orth


Zdroj obrázku: nTask