Vrátiť sa na blog
Vaše sebapoznanie, volanie, posolstvo

Otázkou za milión je ako nájsť svoje volanie? Po anglicky sa to označuje ako calling, pri známej frázi finding your calling. Nájdenie svojho skutočného poznania je niečo čo človek dokáže dosiahnuť počas svojho života ale aj nemusí.

Čítajte viac
CLUB30 NIE JE IBA STÁŽ!

Iniciatíva CLUB30 je platformou, ktorá má umožniť výnimočným a ambicióznym mladým ľuďom odhaliť a rozvinúť svoje silné stránky. Má im tiež umožniť získať prax, ktorá ich pomôže naštartovať do ďalšieho profesijného života.

Čítajte viac